Pagina principală Editura Ram Cărţi online Pictură Poezii Şah Galerie foto Contact
  George Dulcu, Editura Ram

    Prof. George DULCU
                              1904 – 1988

           Flag of    Flag of    Flag of    Flag of    http://harta.infoturism.ro/Europa/Germania/steag_Germania.php

D-lui Profesor – veşnică pomenire!”     


 

 

 

 

 

 

 

 

1 ianuarie 1904 – 19 noiembrie 1988

 

                                 In memoriam :

           S-a născut la 1 ianuarie 1904 în  Aninoasa, pe Valea Gilortului, ca fiu al ţăranilor Gheorghe şi Bălaşa, având ulterior încă un frate: Ilie şi două surorii: Maria şi Bălaşa.

          Învăţământul primar l-a urmat în şcoala veche a satului alcătuită dintr-o singură cameră, cu primul învăţător al satului Ilie Stănescu, căruia i-a purtat o veneraţie deosebită pentru talentul didactic şi dăruirea profesională, precum şi pentru meritele culturale şi artistice. După absolvirea câtorva clase primare, aidoma eroinei Caterina Teodoroiu, însoţeşte pe frontul din Moldova pe tatăl său la numai 12 ani, sub comanda ofiţerului Teodoru care-l îndeamnă să urmeze liceul din Lugoj de unde era el.
Dl. prof. Dulcu, urmează totuşi, după război doua clase la liceul „Carol" din Craiova, după care încă patru clase la secţia reală a liceului „
Coriolan Brediceanu” din Lugoj (socrul poetului şi filozofului Lucian Blaga -  originar din Brădiceni-Gorj), cursuri liceale pe care le absolvă în 1925 când se înscrie la Facultatea de Matematică-Fizică din Cluj-Napoca pe care o termină în 1930.


’25 – ’30 student 
Fizică-Matematică

Cluj-Napoca


‘31 – postuniv.

Fac. Matematică TORINO-ITALIA

            Fiind remarcat printre studenţii eminenţi, este oprit asistent universitar, timp in care este trimis la specializare şi doctorat la Torino, în timpul guvernului Nicolae Iorga, unde studiază un an matematica şi fizica, asistă la cursurile altor discipline.
            După studiile din străinătate revine profesor la Lugoj, unde îşi cunoaşte viitoarea soţie
Maria Dulcu, pe care o cere în căsătorie în 1939, trăind apoi într-o perfectă înţelegere, aceasta dovedindu-i o exemplară credinţă şi un merituos devotament şi mai ales pilduitor-model de îngrijire. Soţia i-a dăruit patru copii: George, Felicia, Virginia şi Radu, un matematician şi trei ingineri, toţi oameni cu rost şi munci de răspundere cu fiii Adina, Ionică şi Ruxandra.

           După căsătorie d-l profesor a mai funcţionat la liceele din  Deva, Braşov, şi Oradea iar după război, revine în satul natal, unde a funcţionat până la pensie. La şcoala Aninoasa dl. prof. Dulcu şi-a slujit satul cu devotament, ridicând fiii satului prin instrucţie şi educaţie exemplară.
             Paralel cu activitatea didactică, dl. prof. Dulcu a desfăşurat şi o laborioasă activitate culturală, unică în judeţul nostru şi chiar în satele ţării noastre, iniţiind şi activând în cadrul editurii „RAM”, în jurul căreia a polarizat şi alte personalităţi din ţară şi străinătate. Editura a cultivat sufletul omenesc, traducând cărţi din cultura lumii ( indiană, chineză, japoneză, franceză, germană, engleză etc.) in română, publicând peste 20 de cărţi.


           Pe lângă munca de editor şi traducător devine si autor , impresionând si acum cu lucrarea „Criterium de sinteză spirituală” scrisă la numai 30 de ani! Printre lucrările originale amintim alături de  cartea d-ului prof. Dulcu,  „Datoria vieţii noastre”, „Doctorul sufletului”, „Filozofia ezoterică a Indiei” ş.a.m.d.
            A cunoscut marile personalităţi ale culturii şi ştiinţei româneşti, cu unele întreţinând şi relaţii de prietenie: directorul teatrelor Zaharia Bârsan, filozoful D.D. Roşca, naturalistul Emil Racoviţă ( rector la  Universitatea din Cluj-Napoca, când d-ul prof. Dulcu funcţiona la catedra de matematică – fizică
), istoricul şi arheologul Vasile Pârvan, medicul de reputaţie internaţională D. Dumitraşcu,  care profesează şi astăzi, medicul şi scriitorul Alexandru Olaru din Craiova care i-a dedicat cartea „Shakespeare şi psihiatria”, prof. Universitar Fac Chimie Universitatea Bucureşti Longinescu, cunoscutul istoric al religiilor : Mircea Eliade .


’34 –’39 creator,editor,autor 

 Ed. RAM-Aninoasa

            În satul Aninoasa a participat cu însufleţire la ridicarea culturală a satului şi la educaţia gustului artistic jucând în piesele  „Conu Leonida faţă cu reacţiunea” şi „Năpasta” de I.L. Caragiale, ţinând conferinţe de popularizare a ştiinţei, activând în formaţia de dansuri populare.
            O mare personalitate culturală: erudit ( matematică, fizică, chimie, biologie, istorie antică şi medievală, geografie, astronomie, mitologie, literatură, lingvistică, artă, sociologie), poliglot (italiană, franceză, engleză, germană) şi multiple preocupări (
şahul, apicultura fotografia, poezie, aforisme, pictura, floricultura, pomicultura, grădinăria).
            Ca profesor dl. Dulcu a împletit din plin instrucţia cu educaţia, cultivând metodologii originale şi propovăduind o educaţie deosebită. A folosit din plin materialele de laborator în predarea fizicii şi chimiei. A ancorat lecţiile zilnic cu noile cuceriri ale tehnicii şi ştiinţei.
            Ca cetăţean aninoşean, a iubit mult satul şi oamenii lui. Renunţarea la alte posturi, vădit superioare şi cu avantaje în favoarea Aninoasei confirmă acest lucru.
            Ca om ( individualitatea umană) a cultivat mult spiritul, disciplinându-l spre zonele pozitive ale vieţii, dobândind astfel cumpătare, luciditate perfectă, linişte, calm şi seninătate, calităţi pe care le-a transmis şi urmaşilor săi direcţi, adică copiilor.
         Pentru sătenii aninoşeni dl. Prof. Dulcu a fost o personalitate originală care a manifestat în şcoală şi-n societate multă autoexigenţă şi exigenţă ( oamenii sunt în genere, numai exigenţi ) a fost un mare iubitor de înţelepciune, o înţelepciune naturală generată prin bună creştere dar şi dobândită prin educaţie şi autoeducaţie. Pentru sănătate, longevitate şi cultivarea spiritului a adoptat un regim alimentar vegetarian. A dus o viaţă apropiată de natură, conformă începuturilor lumii, o viaţă simplă, fără ambiţii deşarte. Averile lumeşti, materiale şi pământeşti nu l-au ispitit niciodată, Şi în caz de boală dl. prof. Dulcu se trata cu metode naturiste folosind ceaiurile, mierea, plimbările, activităţile fizice reconfortante, plantele medicinale şi alimentaţia naturistă.
         În relaţiile cu oamenii n-a cunoscut bârfa, cleveteala, certurile, duşmăniile, procesele, linguşirile, abandonarea demnităţii personale, faptele înjositoare. A respectat oamenii şi a impus un respect acestora. A rămas după pensionare şi va rămâne şi după intrarea în veşnicie un exemplu de dascăl şi o mare personalitate culturală în memoria tuturor foştilor elevi şi a sătenilor.
         Va fi regretat de toate generaţiile de elevi aninoşeni care au pătruns prin galeriile vieţii împodobiţi de comorile instrucţiei şi educaţiei d-ului profesor Dulcu.
            A dat ţării  mulţi matematicieni în Bucureşti, Craiova, Tulcea, Lupeni, Tg, Jiu şi Aninoasa precum şi sute de ingineri, medici, profesori, ofiţeri, preoţi, tehnicieni, muncitori şi cooperatori.
            Şi autorul prezentei a fost elevul şi ulterior colegul d-lui profesor Dulcu Gheorghe. Nemaiavându-l fizic acum prezent printre noi îl vom purta veşnic în amintire!

           

Învăţător,
ILIE LIMBAU
SC. Generală ANINOASA- GORJ

 

 

 

 
© Editura RAM - Aninoasa, Jud. Gorj 2009